Lifestyle

A book for the road

Curling up next to the window with a good book, the skyscrapers rising right outside and the snow slowly falling, that’s how I started my day. I’ve found myself to read more and more non fiction the past two years and I like it. I love to learn new things and to expand my horizon. Sometimes I even feel like I get answers to why things are the way they are and how to either embrace them or change them.

I’m not far enough into this book yet to give you a proper review but what I’ve read so far I really like. Angela Duckworth’s “GRIT – The power of passion and perseverance”. I truly believe that you’re not born with talent, you develop it through hard work and passion. Similarly I believe that the most talented people are not necessarily the most successful ones and even if you’re not the most talented in your feel you can still reach immense success by not giving up, by working hard and being passionate about your craft.

Att krypa upp med en bra bok bredvid fönstret, med skyskraporna som reser sig där utanför medan snön långsamt faller, så vill jag börja alla mina dagar här i Chicago. Jag har läst mer och mer non fiction de senaste året och gillar det verkligen. Jag älskar att lära mig nya saker och att vidga mina vyer. Ibland känns det till och med som om att jag får svar på varför saker är som de är och hur jag antingen accepterar dem eller ändrar dem.

Jag har inte läst tillräckligt av denna boken för att ge er en ordentlig recension men det jag läst än så länge gillar jag verkligen. Angela Duckworths “GRIT – The power of passion and perseverance”. Jag tror starkt på att man inte föds med sin talang, att det är något man utvecklar genom åren genom hårt jobb och passion. På samma sätt tror jag att de mest talangfulla personerna nite nödvändigtvis är de mest framgångsrika och att även om du inte är den mest talangfulla i din branch kan du fortfarande nå otrolig framgång om du inte ger upp, jobbar hårt och tror på dig själv och ditt jobb. 

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply