Lifestyle

How I could have had my morning coffee

I could have had my morning coffee liks this, calm and rested with a nice magazine. Instead I’m fighting the flu, stuck in our hotel room in Lisbon. I’ve barely set foot outside our room and sightseeing is sadly not an option. Such sad timing… Instead I’m wrapping my self in double blankets and trying to slowly get some work done. Stay strong!

Såhär kunder jag börjat mig dag, lugn och utvilad med en mysig tidning. Istället kämpar jag mot influensan, fast på hotellrummet här i Lissabon. Jag har knappt lämnat rummet och någon sightseeing är inte att tala om. Så himla dålig timing… Istället snurrar jag in mig i dubbla täcken och försöker att långsamt beta av lite jobb. Kämpa på!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply