Lifestyle

January Summary

Not sure how but some how, the first month of the year has already come to an end. Wow what a month! A real power month I’d say and an excellent start to the year. Looking through my photos and posts from the past month I realise just how much it’s been about work, and I love it. Taking charge of my future, right here, right now!

Jag är inte helt säker på hur, men på något sätt har årets första månad redan flugit förbi. Wow vilken månad! En riktig power-månad och jag skulle nog vilja påstå en sjukt bra start på 2019. När jag ser tillbaka på månadens bilder och inlägg inser jag hur otroligt mycket jag jobbat, och jag älskar det. Att jag liksom tagit tag i framtiden och jobbar mot mina mål!

Working from our beautiful kitchen. Planning the year while sipping on a latte or three.

Jag har jobbat från vårt underbara kök, planerat året och druckit en och annan latte. 

Working from our comfy couch with my best little helper always there to keep me company. Part of the reason I worked so much was the launch of my studio and all the clients I shot and retouched. I’m starting to learn the enormous joy of showing people their best selves, in print. It’s magical.

Jag har jobbat från vår mysiga soffa med världens bästa lilla medhjälpare som sällskap. En av enledningarna till att jag jobbat så mycket har varit lanseringen av min porträttstudio och alla kunder jag fotograferat och retouchat. Jag börjar så smått känna det enorma lyckoruset man får av att visa människor deras bästa sida, i tryck. Magiskt!

Cuddles and flowers and at one point I think I was hoping for spring, buying tulips and living in a pretend world before the snow returned.

Vovvegos och blommor och jag tror att jag vid något tillfälle hoppades på våren, köpte tulpaner och levde i någon slags låssas värld innan snön kom tillbaka. 

I worked from my favourite coffee place with the company of Milo and Kikki.

Jag jobbade från mitt favoritfik med sällskap av Milo och Kikki.

And then the winter came, again. It snowed and it snowed and it snowed. It looks like a fairytale and I absolutely love it. I know I wished for spring at one point, but honestly, I’d happily just keep all the snow for now!

Och sen kom vintern tillbaka. Och det snöade och snöade och snöade. Det ser ut som i en saga utomhus och jag fullkomligt älskar det. Jag vet att jag saknade våren där ett tag men just nu skulle jag helt ärligt bara vilja ha kvar all snö och ha det så mysigt och vintrigt som det är just precis nu!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply