Lifestyle

Routines

I’m thinking a lot about routines at the moment. To have some sort of every day system that just works and kind of runs it self. My life has been pretty lacking of such things the past four years, mostly because of my job. Starting to feel like it wouldn’t be too bad so have some routine and repetition. Like a go to pattern for the day or week. It’s of course a bit complicated at the moment as we don’t even have a real home. But soon, in six weeks we move in! Can’t wait!

Jag tänker mycket på det där med rutiner just nu. Att komma in i något slags lunk. Ganska stor avsaknad på det i mitt liv generellt de senaste fyra åren med tanke på hur jag bott och jobbat. Men jag känner nog att det inte skulle vara så dumt ändå. Någon slags vardag lite då och då. Svårt också såklart att få ordning på det nu, när vi inte ens har ett riktigt hem. Men snart så, om sex veckor flyttar vi in. Som jag längtar!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply