Lifestyle

September Summary

So September, turned out to be a hectic but great month. Stockholm full time. Our new city. Beautiful. We started September by watching the sunset by the water at Stadshuset. Stockholm truly showed us it’s best side.

Så September, det blev en rätt hektisk men underbar månad. Stockholm på heltid. Vår nya stad. Fint. Vi inledde september med en solnedgång vid vattnet vid stadshuset. Stockholm visade sig från sin bästa sida.

The first Monday in september I worked an event in Ericsson globe and on Tuesday morning I started my first full office day for HK Creative AB, my own company. Emails and breakfast with a view in our friends beautiful house we’re we got to stay for the month.

Första måndagen i september jobbade jag ett event i Globen och på tisdagsmorgonen hade jag min första kontorsdag för HK Creative AB, mitt eget företag. Mail och frukost med underbar utsikt i våra vänners underbara hus som varit vårat hem denna månaden.

The 6th of September I turned 31 and as always was spoiled with beautiful gifts from Patrick. My favourite was this polaroid camera from Fuji which I’ve had a lot of fun with. You can read my post about my first pack of film here.

Den 6e september fyllde jag 31 och som alltid blev jag bortskämd med superfina presenter från Patrick. Min favorit va polaroidkameran från Fuji som jag haft mycket kul med. Du kan läsa mitt inlägg om mitt första filmpack här. 

Later the same day he took me to my birthday dinner, Korean BBQ! I love social food and this is definitely it!

Samma kväll tog Patrick mig till min födelsedagsmiddag, Korean BBQ! Jag älskar social mat och det här är verkligen det!

Not having your own home is a challenge. I miss having something to call my own, a home and a day to day life. But we’ve really been spoiled here. The house is amazing and so is the company. The sundeck, the jacuzzi, the forest and friends to cook dinner for every day. I couldn’t have asked for a better temporary home!

Att inte ha sitt eget hem är rätt svårt. Jag saknar att ha något att kalla mitt eget, ett hem och ett vardagsliv. Men vi har verkligen blivit bortskämda här. Huset är underbart och sällskapet ännu bättre. Altanen, jacuzzin, skogen och vännerna jag lagar middag till varje dag. Jag kunde inte ha drömt om ett bättre temporärt hem!

When Patrick went to London I jumped on the train to Lund to visit my family and pick up Milo. I had a sleepover at my sisters place and we had a super chill evening with dinner and TV and gossip. I’m so happy I had the chance to visit and spend some time just the two of us (ok four if you count the dogs) it doesn’t happen very often and I value it so much!

När Patrick åkte till London med jobbet tog jag tåget ner till Lund för att hälsa på familjen och hämta Milo. Jag sov en natt hos min syster och vi hade en supermysig kväll med middag och soffmys framför TVn. Jag är så glad att jag hade möjlighet att åka ner och att vi kunde få lite egentid bara vi två (eller fyra om vi räknar med hundarna). Det händer inte så ofta så när vi väl cfår ihop det är det så himla värdefullt!

Took the train back to Stockholm with this little fluff as company. My awesome adventure puppy!

Tog tåget tillbaks till Stockholm med den här lilla fluffbollen som sällskap. Min älskade äventyrsvovve!

I’ve spent so many days here, almost alone in the morning, the place all to my self. A large cup of coffee, a good playlist on the speakers, awesome staff and full focus on work. I’ve been so incredibly efficient here. Pretty sure I will return also after we’ve finished my home office, at least for a few hours a couple of days per week. The atmosphere there is just great for my productivity.

Jag har spenderat så många dagar här, nästan ensam på morgonen, hela stället för mig själv. En stor kopp kaffe, en bra spellista, underbar personal och full fokus på jobb. Jag har varit så otroligt effektiv dagarna jag jobbat härifrån. Jag är helt övertygad om att jag kommer jobba härifrån även efter att vi fått klart kontoret hemma, åtminstone några timmar ett par dagar i veckan. Atmosfären är perfekt för min produktivitet.

I looked at hundreds of color samples and we finally settled on a nice light grey color for our living room in the new apartment. I’m so so excited to see the end result, I promise to make before and afters!

Jag kollade på hundratals färgprover och vi bestämde oss tillslut för en ljusgrå nyans för vardagsrummet i nya lägenheten. Jag är så otroligt nyfiken på slutresultatet, lovar att visa före och efterbilder!

A work week in New York with a crew I love. I even got to see a magical sunset over the Brooklyn Bridge. I must say New York showed it’s better side that week!

En jobbvecka i New York med ett gäng jag älskar. Fick till och med se en magisk solnedgång över Brooklyn Bridge. New York visade sig verkligen från sin bästa sida den veckan!

And that was September, an amazing month! Now on to October which will be even better. October is moving-in-month!

Och det va september det, en fantastisk månad! Nu oktober som kommer bli ännu bättre. För oktober, oktober är stora inflyttningsmånaden!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply