Pregnancy & Baby

Hello World

He’s here, he’s real, he’s so small. I don’t know how many times I repeated that to Patrick in the afternoon and evening of the 6th of February. The day we finally got to meet our son.

A full birth story will come but until then, this is Nicolas Strack, our little miracle.

Han är här, han är verklig, han är så liten,. Jag vet inte hur många gånger jag upprepade dessa meningar till Patrick på eftermiddagen och kvällen den 6e februari. Dagen då vi äntligen fick träffa vår son.

En fullständig förlossningsberättelse kommer men till dess, det här är Nicolas Strack, vårt lilla mirakel. 

 

 

 

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply