Travel

Santa Monica Pier

When the words are still and just don’t want to come out and you still have a large pile of photos from California I’d say it’s ok to just let them do the talking. So here’s a little throwback to a warm and sunny Santa Monica Pier from a cold and rainy Denmark.

När orden liksom inte vill komma ut och man har en hel hög med bilder från Kalifornien skulle jag säga att det är helt okej att bara låta dem sköta snacket. Så här kommer en liten tillbakablick till varma, soliga Santa Monica Pier från ett kallt och regnigt Danmark.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply