Lifestyle

More Coffee Please

A very Monday kind of Monday morning. Winter is back (I mean it’s snowing outside!), bad sleep and in phone queues with two different companies trying to get stuff sorted. Lots and lots of coffee required! But, I have great things planned for this week so I’m determined to make it a good one. Having a pretty office to work from definitely helps!

En väldigt måndagig måndags morgon här. Vintern är tillbaka (alltså det snöar utanför fönstret!), en dålig natts sömn och telefonköer med två olika företag för att få ordning på saker och ting. Kaffebehovet är stort! Men jag har superhärliga saker planerade för denna veckan så jag är fast besluten om att det ska bli en bra vecka. Att dessutom ha ett nypiffat kontor att jobba från hjälper massor!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply