Lifestyle Travel

March Summary

I can’t believe March has already come to an end! It’s spring (ah well, some days at least haha) and the sun is back!

March kicked off with a skiing trip to Austria. Some near death experiences mixed with chill days in the slope and over all we had an amazing week. We went to the hotel spa every single day of our stay and enjoyed it to the fullest. Just looking at the photos brings me back. I need to investigate how to build a steam sauna on our balcony haha.

Jag kan knappt förstå att Mars redan är över! Det är vår (nåja, vissa dagar i alla fall haha) och solen har återvänt!

Mars började med en skidresa till alperna och Österrike. Några nära-döden-upplevelser blandat med lugna dagar i backen och på det stora hela en helt underbar vecka. Vi spa-ade på hotellet varenda dag och njöt så mycket det bara gick. Bara bilderna får mig att känna den känslan igen. Jag måste undersöka hur man bygger en ångbastu på balkongen haha. 

We made it home after the skiing trip and in total 4 weeks on the road with our February event included and I was dead. Flu hit hard and I somehow struggled my self through a studio job, delivered great material and ended up barely remembering what had happened. Definitely a rough week. But then it turned, slowly I cam crawling up from under the blankets I’d been wanting to hide under for the past 4 weeks and there was spring ans sunshine and hope!

Och så kom vi äntligen hem efter skidresan och fyra långa veckor på resande fot med februari-eventet inräknat. Jag var helt slut. Fick influensa och på något sätt tog jag mig igenom ett studio jobb, levererade riktigt bra material och kommer knappt ihåg vad som hände. Definitivt en av mina jobbigare veckor. Men sen vände det. Långsamt kravlade jag upp från filten jag velat gömma mig under de senaste fyra veckorna och där var solen och våren och hoppet!

I returned to work and also to my studio, my wonderful wonderful happy place. I had a few shoots and they all just made me warm inside. I can’t believe I get to call that work!

Jag gick tillbaka till jobbet och också till studion, min under bara underbara studio. Jag hade ett antal fotograferingar och de gjorde mig alla alldeles varm inombords. Det känns helt otroligt att jag får kalla detta mitt jobb!

And then for the last Sunday of the month we went for a long walk by the water, exploring new places and trying our best to not fly away with the wind. It might have looked like spring but the winds were ice cold. But it didn’t matter in the end, it was a great energy kick non the less!

Och sen sista söndagen i månaden gick vi på långpromenad vid vattnet, upptäckte nya platser och gjorde vårt bästa för att inte blåsa bort i vinden. Det kanske såg ut som vår men vindarna var verkligen iskalla. Det gjorde inget i slutänden dock, det var en så otroligt underbar energikick!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply