About Me

Not like everyone else but still just your everyday girl.

A few years back I traded a pretty standard life to one a little bit more unusual. With travel and photography being the two main components in my life I felt the need to share my story and to not just let the images I take hide on a hard drive somewhere. So here goes, a photo filled blog on my life and travels!

Inte som alla andra men ändå en helt vanlig tjej.

För ett par år sedan bytte jag svenssonlivet mot ett lite mer annorlunda liv. Med resor och fotografi som huvudkomponenter i livet kände jag ett behov av att dela med mig av mina upplevelser och inte bara låta mina foton gömma sig i ett hörn av min hårddisk. Så nu kör vi, en blogg laddad till bredden med foton från mitt liv och mina resor!