Lifestyle

October Summary

A little bit of a different summary post as this month was so chaotic in the beginning and I had to pause the blog for a bit. This was the month that we finally, after months of waiting, got access to our very own apartment. Mattias and Patrick surprised moved in all of our boxes and Patrick picked me up at the airport at 3 in the morning on October 2nd. I thought we were driving to Mattias place where we had been staying for the past month but we drove straight to our new place. The feeling when he opened the door to our new life together was indescribable. I felt complete, warm and happy, and so much more.

En lite annorlunda summering av förra månaden då det var så kaosigt till en början att jag var tvungen att pausa bloggen ett tag. Oktober va månaden då vi äntligen, efter en evighet av väntan, fick tillträde till vår nya alldeles egna lägenhet. Mattias och Patrick överraskningsflyttade alla flyttkartonger och vår säng till lägenheten den 1e och sen hämtade Patrick mig på flygplatsen 3 på morgonen den 2a oktober. Jag trodde att vi skulle till Mattias hus där vi bott föregående månad men vi körde direkt till den nya lägenheten. Känslan när Patrick öppnade dörren till vårt nya liv ihop var obeskrivlig. En känsla av värme och lycka, av att bli hel, och så mycket mer. 

What followed was 3 weeks of painting chaos, box chaos, fixing chaos and about a million and one trips to IKEA, Ellos Home, Zara Home, Granit and a few other favorit shops. And then we had one little day. One day that was just for us, where we could fully realise that “we live here now”. And then the packing chaos began. I had to pack for 3 weeks in the US and Patrick for a week in Hamburg followed by a week in Copenhagen.

Det som följde var 3 veckors målarkoas, flyttlådekaos och fixkaos och sisådär en million vändor till IKEA, Ellos Home, Zara Home, Granit och ett par andra av våra favorit affärer. Och så kom vi till en endaste liten dag. En dag utan kaos som va bara för oss. En dag då vi på riktigt kunde känna att “vi bor här nu”. Underbart! Och sen började packkoaset. Jag behövde packa för 3 veckor i USA och Patrick för en vecka i Hamburg följt av en vecka i Köpenhamn.

In the US I worked and worked and worked. I had ramen with friends and I found a new stretching routine for after work.

I USA var det jobb, jobb och mer jobb. Jag åt Ramen med vänner på vårt stammisställe och hittade en ny stretching rutin att köra efter jobbkvällar. 

On one of our half days off we went to Newport and walked along the beach. This was enough to completely reset and ground me. To make me feel alive and find joy in what I do after a pretty rough first week in the US.

Under en av våra  lediga eftermiddagar åkte vi till Newport och gick längs med stranden. Detta va tillräckligt för att hel återställa mig och för att landa med båda fötterna på jorden igen. Det fick mig att känna mig levande och att hitta glädje i det jag gör efter en rätt tuff första vecka i USA.

And that was my October. The start of something new but with so little downtime it was hard to actually take it in. I can’t wait for what november will bring! Screw fall depression, I’m longing for cozy afternoons with blankets, books, lit candles, chunky sweaters and hot chocolate!

Och det var oktober det. Början på något nytt men med så lite tid att reflektera att det va svårt att ta in allt. Jag är så peppad på november och allt det har att erbjuda! Höstdepressionen kan slänga sig i väggen. Jag längtar efter mysiga eftermiddagar med filtar, böcker, tända ljus, tjocka stickade tröjor och varm choklad!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply