Lifestyle

December Summary

We kicked off December with decorating our Christmas tree (super early but it was the right thing for us). I was super happy to finally have my own tree and honestly every morning when I woke up and walked through the living room to the kitchen it gave me so much joy. I still found it hard at times to believe that this place really i ours.

Vi startade December med att klä julgranen (super tidigt men det va helt enkelt rätt sak för oss). Jag var helt överlycklig över att äntligen ha en egen julgran och varje morgon när jag vaknade och tassade genom vardagsrummet mot köket så skänkte den mig så mycket värme och glädje. Jag tyckte fortfarande det var lite svårt att greppa att det här verkligen är vår lägenhet. 

We finally got some art up on the walls and filled the frames over our bed. Super happy with how it turned out and that they all mean something to us.

Vi hänge äntligen upp några tavlor och såg till att fylla ramarna som redan var uppe. Jag är så himla nöjd med resultatet och att varenda bild betyder något speciellt för oss. 

I was in Denmark for work and caught the flu. Went on what felt like million hour train rides and crisscrossed Scandinavia. It was mostly grey and rainy, nothing like the sunny snowy days in late november.

Jag var i Danmark på jobb och fick influensan. Åkte tåg i vad som kändes som en million timmar kors och tvärs över norden. Det var mest grått och regnigt och inte alls som de där soliga snödagarna i slutet på november. 

We flew to Portugal and my flu kicked in big time. Didn’t leave the hotel room and saw nothing of the beautiful city. I stayed in bed with really bad hotel coffee wishing for the coffee at home.

Vi flög till Portugal och influensan kickade in rejält. Jag lämnade inte hotellrummet och såg inte en millimeter av den vackra staden. Jag stannade i sängen med riktigt dåligt hotellkaffe och drömde om kaffet hemma. 

When we finally left for Germany for a week in Mainz with Patricks family I slowly started to feel better. We went to the Christmas market (our now yearly tradition) and ate all the food.

När vi äntligen flög vidare till Tyskland för en vecka i Mainz med Patricks föräldrar började jag må bättre. Vi gick på (vår nu mera årliga tradition) julmarknad och åt så otroligt mycket mat.

Then we celebrated mini Christmas with Patricks family and I got so many beautiful things. But most of all it was a good time with amazing people. We stayed up until 2am playing Mario Party with Patricks parents one night and laughed until we were crying. Beautiful memories.

Vi firade mini-julafton med Patricks familj och jag fick så otroligt många fina saker. Men mest av allt hade vi så trevligt med så härliga människor. Vi va uppe till 2 en natt och spelade Mario Party med Patricks föräldrar och grät av skratt. Så fina minnen.

Then we flew back to Sweden to celebrate Christmas with my family. I forced them all to do a family portrait.

Vi flög tillbaka till Sverige för att fira jul med min familj och jag tvingade in all på ett familjeporträtt. 

I started a little project for my self, feeling the need to wear other clothes than jeans all the time. And so far I’m doing pretty good.

Jag startade ett litet projekt för mig själv. jag kände att jag behövde göra något åt min klädstil och inte alltid ha jeans. Än så länge går det ganska bra.

Last but not least we celebrated new years at home, just the two of us. A perfect ending to an absolutely amazing year.

Sist men inte minst firade vi nyår hemma, bara vi två. Ett perfekt avslut på ett helt underbart år.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply