Lifestyle

February Summary

A summary not like other summaries as there is not much to summarise. Not a single post in February, and for a good reason. I want to think positive, to focus on the positive but that simply left February with very little to talk about. So, full confession, February was rough. On a personal and professional level. The one thing keeping it all together now is the fact that in one week we’re off on actual vacation. A ski trip in Austria.

My camera only caught work, but I have a few random snapshots from my phone and even though they don’t really tell the full story they will have to do.

En summering som inte direkt liknar de andra då det helt enkelt inte finns något att summera. Inte ett enda inlägg i februari, med god anledning. Jag vill tänka positivt och fokusera på de bra sakerna i livet men det lämnade inte mycket kvar att prata om i Februari. Så, ärligt talat, Februari var en jäkligt tuff månad, både på en professionell och personlig nivå. Det enda som håller hoppet uppe är att det nu bara är en vecka kvar till vår skidsemester i Österrike. Semester på riktigt.

Min kamera hängde bara med på jobbet, men några få random bilder hittade jag på mobilen så även om de inte berättar hela historien så får de duga för denna gången.

 

The month started with A LOT of snow. More snow than I’ve seen in years and both me and Milo were very excited to see all the white fluff, no matter how hard it made getting around.

Månaden började med MASSOR av snö. Mer snö än jag sätt på länge och jag och Milo var båda lika tokiga i snön, oavsett hur svårt den gjorde det att ta sig fram. 

To do lists stacked on top of each other, food in our lovely kitchen and a sleepy Milo after our daily run in the snow.

Att göra listor på att göra listor, lätt lunch i vårt underbara kök och en sömnig Milo efter vår dagliga springtur i snön.

We waved goodbye to my beautiful studio (oh how I miss it!) and got in the car to drive down to Lund to drop Milo of with my family.

Vi vinkade hejdå till studion (åh vad jag saknar den!) och hoppade in i bilen ner till Skåne för att lämna av Milo hos mina föräldrar. 

Airport life in Copenhagen.

Flygplatslivet i Köpenhamn.

On site in Katowice Poland. The daily 10 minutes of sunshine on the way to the arena and then into the arena darkness and a chair setup for studio headshots of our on air talent.

På plats i Katowice, Polen. De dagliga 10 minuterna av dagsljus på vägen till den märka arenan och så ett studio sett med en vit stol för headshots för våra kommentatorer.

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply