Pregnancy & Baby

Hello Maternity Leave

January is here and with that my maternity leave. It’s a strange feeling, all though I think last years chaos and staying at home so much helped me ease into it. I imagine it would’ve been quite a shock going from my pre corona traveling and work schedule to just lulling around at home.

My main goal for January is really just to take it very very easy. To relax and rest and strain my body at little as possible so it has all the power it needs to welcome  our baby into this world. The snow is finally falling outside our windows and I’m keeping busy (at a moderate tempo) with all my crafts and projects. A good start to the year in other words!

Text Januari är här och med det min mammaledighet. Det känns så märkligt, även om jag är rätt säker på att senaste årets kaos och allt hemma-häng på grund av corona har hjälpt mig att komma in i det lite enklare. Jag kan tänka mig chocken det hade varit om jag hade gått direkt från rese- och jobbschemat jag hade innan corona till att bara lulla runt hemma. 

Mit mål för Januari ‘r egentligen bara att ta det väldigt lugnt. Att försöka slappna av och vila och anstränga min kropp så lite som möjligt så den har all energi som krävs för att välkomna vår son till världen när det väl gäller. Snön faller som i en Disney saga utanför fönstret och jag håller mig sysselsatt (i lagom tempo) med alla mina pyssel och projekt. En bra start på året med andra ord!

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply